ادویه ترشی مقدار 100 گرم

638

ادویه ترشی گالری تصاویر

محصول جدید

شامل مواد زیر:

پودر تخم گشنیز 
فلفل سیاه
فلفل قرمز
رازیانه
جوزهندی 
زیره سبز
دارچین 
گلپر

30,000 ریال

10 قلم

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

تقریبا 100 گرم

ادویه ترشی

مناسب برای تهیه ترشی که شامل مواد زیر هست:

پودر تخم گشنیز 
فلفل سیاه
فلفل قرمز
رازیانه
جوزهندی 
زیره سبز
دارچین 
گلپر

ادویه ترشی

مــحصولات مرتبط