ادویه ترشی مقدار 100 گرم

638

جدید ادویه ترشی گالری تصاویر

محصول جدید

شامل مواد زیر:

پودر تخم گشنیز 
فلفل سیاه
فلفل قرمز
رازیانه
جوزهندی 
زیره سبز
دارچین 
گلپر

138,000 ریال

5 قلم

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

تقریبا 100 گرم

ادویه ترشی

مناسب برای تهیه ترشی که شامل مواد زیر هست:

پودر تخم گشنیز 
فلفل سیاه
فلفل قرمز
رازیانه
جوزهندی 
زیره سبز
دارچین 
گلپر

ادویه ترشی

مــحصولات مرتبط