ادویه ماهی میگو

485

ارزان شد! ادویه ماهی میگو گالری تصاویر

محصول جدید

ادویه ماهی میگو

همچنین ماهی هم طبع خاص خود را دارا است ، طبع ماهی سرد و تر است و برای همین ماهی باید با مصلحات مخصوص خودش خورده شود.

99,000 ریال

-10%

110,000 ریال

10 قلم

این محصول تخفیف داره و امتیاز وفاداری بهش تعلق نمیگیره

تقریبا 100 گرم

ادویه ماهی میگو

همچنین ماهی هم طبع خاص خود را دارا است ، طبع ماهی سرد و تر است و برای همین ماهی باید با مصلحات مخصوص خودش خورده شود.

مــحصولات مرتبط