روغن بادام تلخ نرمک70گرمی

480

جدید روغن بادام تلخ نرمک گالری تصاویر

محصول جدید

روغن بادام تلخ جهت استفاده خارجی، با خاصیت نفوذپذیری مناسب برای درد مفاصل است.

150,000 ریال

مدل انتخابی موجود نداریم

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

تقریبا 70 گرم

روغن بادام تلخ نرمک 

تقویت کننده مو
ضد مو خوره
مفید برای چین و چروک
بهبود زنگ گوش
بهبود ورم ریه
مسکن درد مفاصل

مــحصولات مرتبط