سرکه انگور طبیعی 1 لیتری عافیت

64

سرکه انگور طبیعی 1 لیتری عافیت گالری تصاویر

محصول جدید

امام رضا علیه السلام :
هر کس مى‏خواهد گوش هایش و نیز زبان کوچکش فرو نیفتد، هیچگاه شیرینى نخورد، مگر این که پس از آن، سرکه غِرغِره کند.

205,000 ریال

5 قلم

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

خواص سرکه انگور:

معین بر هضم، لطافت دهنده غذا، ضد انگل، قابض، مجفف، همراه غذا مانع سیلان اخلاط بیماری زا به معده، مفید در بیماریهای طحال و التیام زخمهای گوارشی و سوختگی با آتش، رفع خارش بدن، ضد گزش حیوانات سمی، بند آورنده خونریزی ها، رافع ورم پستان و بناگوش.

طبیعت در دوم سرد و خشک

طبیعت سرکه، سرد و خشک است و مصلح آن شیرینی های طبیعی و روغن بادام شیرین می باشد و خود مصلح بسیار از مواد غذایی می باشد.

مــحصولات مرتبط

مقالات مرتبط