راهنما استفاده خدمات آموزش

1- جهت شرکت در کلاسهای آموزشی مراحل زیر را انجام دهید:

آموزش

2- مطابق زمان مشخص شده می توانید با نام خود وارد کلاس شوید.

3- سوالات خود را می توانید از طریق بخش پشتیبانی از واحد آموزش با ارسال تیکت بپرسید.