تضمین کیفیت

فروشگاه عافیت تمام محصولات خود را به لحاظ کیفیت تضمین می نماید و متعهد به جبران خسارت در صورت پدید آمدن موارد زیر می باشد.

1- اگر کیفیت کالا مغایر با مطالب نوشته شده بر روی محصول باشد.

2- اگر کیفیت کالا مغایر با مطالبی که در سایت درباره کیفیت محصول نوشته شده باشد.

روش های پذیرش کیفیت

1-  زمانی که محصول به دست مشتری رسیده از شرایط طبیعی خارج شده که باید قبل از مصرف محصول به فروشگاه اطلاع داده شود.

2- انجام آزمایش بوسیله آزمایشگاههای مواد غذایی و تایید نداشتن کیفیت اعلام شده.

نحوه پذیرش محصول

بعد از اعلام مشتری، محصول  پس گرفته شده و هزینه های انجام شده (حتی هزینه آزمایشگاه) توسط ایشان بر گردانده میشود.