حمل و نقل و برگشت

حمل بسته‌ی شما

بسته ها باید حداکثر یک روز پس از تایید پرداخت ارسال شوند. 

هزینه های ارسال شامل هزینه های بسته بندی و پست می شوند. تعرفه ها بررسی شدند، با در نظر . ما پیشنهاد می کنیم سفارشات خود را در یک گروه جمع آوری کنید.