شرایط ارسال رایگان

  • در شهر شیراز

هزینه حمل با کد تخفیف golestan در شهرک گلستان رایگان می باشد


هزینه حمل برای سفارشات بالای 100،000تومان در خارج از شهرک گلستان و در شهر شیراز رایگان می باشد

حمل

  • در شهرهای دیگر ایران

هزینه حمل برای سفارشات بالای 200،000تومان در شهرهای غیر از شیراز رایگان می باشد