شرایط ارسال رایگان

  • در شهر شیراز

هزینه حمل با کد تخفیف golestan در شهرک گلستان رایگان می باشد


هزینه حمل برای سفارشات بالای 120،000 تومان در خارج از شهرک گلستان و در شهر شیراز رایگان می باشد

حمل

  • در شهرهای دیگر ایران

هزینه حمل برای سفارشات بالای 190،000 تومان در شهرهای غیر از شیراز رایگان می باشد