نارنج

تاریخ انتشار: 99/11/20
نمایش: 141
(0 رای)

خواص نارنج

1. ترش آن در آخر دوم، سرد و در اول، خشک است.

2. نارنج ترش لزوجتی دارد که برای نزله‌های سینه و سرفه‌های گرم مفید است مخصوصاً اگر با پوست از وسط دو نیم کرده و پس از درآوردن تخم‌های آن مقداری نبات کوبیده بر آن پاشیده شود و تا حدّ جوش حرارت داده شود، سپس میل گردد.

3. آشامیدن آب آن با شکر مسهل صفرا و تسکین دهنده تیزی صفرا و خون می‌باشد.

4. به طور کلی تمام ترشی‌ها برای اعصاب مضر هستند ولی ضرر نارنج نسبت به بقیه ترشی‌ها کمتر است.

5. زیاده‌روی در مصرف آن سبب ضعف کبد می‌شود و مصلح آن شکر و عسل می‌باشد.

منبع: مروری بر کلیات طب سنتی ایران