کتاب بهداشت تغذیه

119

جدید کتاب بهداشت تغذیه گالری تصاویر

محصول جدید

100,000 ریال

مدل انتخابی موجود نداریم

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

کتاب "بهداشت تغذیه از دیدگاه حکمای پزشکی ایرانی" تألیف دکتر روازاده در شش فصل شامل عناوین زیر به چاپ رسید:
۱- شناخت طبیعت بدن انسان ها یا مزاج
۲- مفهوم گرمی و سردی و طبایع غذاها
۳- انواع مواد غذایی و چگونگی مصرف آن ها
۴- اهمیت آب،نمک و روغن در بدن و در نوع تغذیه
۵- ظروف
۶-مواد غذایی مضر، اثرات و جایگزین های آن ها

مــحصولات مرتبط