روغن بزرک مقدار 68گرم

197

جدید روغن بزرک سخی طب گالری تصاویر

محصول جدید

روغن بزرک مفید برای قلب و عروق است.

250,000 ریال

8 قلم

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

خواص روغن بزرک: 

درمان سوختگی
مفید برای قلب
مفید برای عروق
کاهنده چربی خون
مفید برای سرماخوردگی
مفید برای التهاب مفصل

مــحصولات مرتبط