چوب مسواک

561

محصول جدید

چوب مسواک

چوب مسواک ایرانی تهیه شده از درخت اراک است.

110,000 ریال

50 قلم

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

چوب مسواک 

چوب مسواک جهت مسواک کردن دندان با مواد طبیعی و ارگانیک است که این مسواک ایرانی و تهیه شده از درخت اراک است.

مــحصولات مرتبط