پودر گشنیز عافیت

جدید پودر گشنیز عافیت گالری تصاویر

محصول جدید

گشنیز

گشنیز گیاه بومی جنوب اروپا و مناطق مدیترانه است و در بیشتر نقاط ایران نیز می روید. از زمان های قدیم وجود داشته و حتی مورد مصرف مصری ها بوده است.

بقراط این گیاه را می شناخته و برای درمان بیماری های مختلف از آن استفاده می کرده است.

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

50

گشنیز

گشنیز گیاه بومی جنوب اروپا و مناطق مدیترانه است و در بیشتر نقاط ایران نیز می روید. از زمان های قدیم وجود داشته و حتی مورد مصرف مصری ها بوده است.

بقراط این گیاه را می شناخته و برای درمان بیماری های مختلف از آن استفاده می کرده است.

1. درمان اگزما

 2.درمان آکنه و جوش صورت

3. تقویت و افزایش رشد مو

4. دیابت و قند خون

مــحصولات مرتبط