مرزنجوش

جدید مرزنجوش گالری تصاویر

محصول جدید

خواص مرزنجوشاز نظر پزشکی و درمان و سلامت و زیبایی بی نظیر است.مرزنجوش یک گیاه همه ساله است که خاستگاه آن مناطق مدیترانه است. این روزها، این گیاه را در باغ های سرتاسر جهان می کارند.

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

تقریبا 100 گرم

خواص مرزنجوش 

1. خواص آنتی اکسیدانی

2. خواص ضد درد 

3. خواص ضد اسپاسم یا گرفتگی

4. خواص ضد ویروسی

مــحصولات مرتبط