زنیان دانه

جدید زنیات دانه عافیت گالری تصاویر

محصول جدید

زنیان دانه

رفع اسیدی شدن دستگاه گوارش

رفع اختلالات کلیوی

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

زنیان دانه

رفع اسیدی شدن دستگاه گوارش

رفع اختلالات کلیوی

رفع کبد و کلیه

برای درمان درد روده که در نتیجه‌ٔ سوءهاضمه و التهاب ایجاد می‌شود، آب زنیان را بنوشید. همچنین مصرف این گیاه برای درمان عملکرد نامناسب کبد و کلیه بسیار مناسب است.

مــحصولات مرتبط