روغن کنجد مالشی64گرم

37

جدید روغن کنجد مالشی سخی طب گالری تصاویر

محصول جدید

تقویت مژه و ابرو، ضد موخره، تقویت و رشد مو، مسکن درد مفاصل

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

خواص  روغن کنجد مالشی:

تقویت مژه و ابرو

ضد موخره، تقویت و رشد مو

مسکن درد مفاصل

ملین و ضد یبوست

درمان لک سوختگی

تقویت حافظه

مــحصولات مرتبط